ချန်ပီယံ Spark Plug Cj8 J8C 841

ချန်ပီယံ Spark Plug - Cj8 J8C 841

ချန်ပီယံ Spark Plug - Cj8 J8C 841

 

Evinrude / ဂျွန်ဆင် Gap .030

မာကျူရီပဲ့ချိတ်

  • 15 HP က 1966-1960 150 0.025
  • 10 HP က 1966-1960 100 0.025
  • 10 HP က 1966-1960 110 0.025
  • 6 HP က 1966-1960 60 0.025
  • 3.9 HP က 1966-1960 39 0.025
Cj8 J8C 841 RJ8C
WorksWith

.

theme အားဖြင့် Danetsoft နှင့် ဒါနန်း Probo Sayekti အားဖြင့်မှုတ်သွင်း Maksim