ဟွန်ဒါပဲ့ချိတ်ဘို့ချန်ပီယံ Spark ကိုမဆိုဆက်သွယ်

တစ်နှစ်တာ-မော်ဒယ် / ကြေးနီ Plus အား Plug, Alternate Plug, Gap

 

225 HP က

2004-2002 SOHC, 4- လေဖြတ်  RC9MC4  ကွာဟမှု 0.032

200 HP က

2004-2002 SOHC, 4- လေဖြတ်  RC9MC4  ကွာဟမှု 0.032

150 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  RC9MC4  ကွာဟမှု 0.03

135 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  RC9MC4  ကွာဟမှု 0.03

130 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  RC9MC4  ကွာဟမှု 0.03

115 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  RC9MC4  ကွာဟမှု 0.03

90 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  RC9MC4  ကွာဟမှု 0.028

75 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  RA8HC  ကွာဟမှု 0.028

50 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  RA8HC  ကွာဟမှု 0.028

45 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  RA8HC  ကွာဟမှု 0.025

40 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  RA8HC  ကွာဟမှု 0.028

35 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  RA8HC  ကွာဟမှု 0.028

30 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  RA8HC  ကွာဟမှု 0.028

25 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  RA8HC  ကွာဟမှု 0.028

20 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  RA8HC  ကွာဟမှု 0.028

15 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  P8Y  ကွာဟမှု 0.025

9.9 HP က

 BF100  P10Y  ကွာဟမှု 0.025

 OHC, 4-လေဖြတ်  P10Y  ကွာဟမှု 0.025

8 HP က

 OHC, 4-လေဖြတ်  P10Y  ကွာဟမှု 0.025

7.5 HP က

 B75  P10Y  ကွာဟမှု 0.025

 BF75  P10Y  ကွာဟမှု 0.025

5 HP က

 OHV, 4-လေဖြတ်  RN11YC4  ကွာဟမှု 0.025

2 HP က

 BF20FCJ14 0.025

 BF2ACJ14 0.025

 BF2DCJ14 0.025

 OHV, 4-လေဖြတ်  Z9Y  0.025

.

theme အားဖြင့် Danetsoft နှင့် ဒါနန်း Probo Sayekti အားဖြင့်မှုတ်သွင်း Maksim