ချန်ပီယံ UL77V (831) ကြေးနီ Plus အားအသေးစားအင်ဂျင် Spark Plug

ချန်ပီယံ UL77V (831) ကြေးနီ Plus အားအသေးစားအင်ဂျင် Spark Plug

ချန်ပီယံ UL77V (831) ကြေးနီ Plus အားအသေးစားအင်ဂျင် Spark Plug

မှတ်စု: 15 HP၊ (1995-1998) Kerosene .. 15KC *

           50 HP က, (1971,1972, 1982) 2-cylinder

           65 HP က, (1972) 3-cylinder

ချန်ပီယံ UL77V (831)
WorksWith

.

theme အားဖြင့် Danetsoft နှင့် ဒါနန်း Probo Sayekti အားဖြင့်မှုတ်သွင်း Maksim